Podmínky

1. Čisté koberce

a.      V souladu s podmínkami se společnost Čisté koberce zavazuje poskytovat zákazníkovi čištění koberců čalounění (dále jen „služba“) na adrese uvedené zákazníkem (dále jen „prostory“).
b.      Služba bude na takové čištění koberců a čalounění, jak bylo dohodnuto se zákazníkem v době rezervace.
c.      Společnost Čisté koberce se dostaví do prostorů za účelem poskytování služby v době a termínu, na kterém se společnost Čisté koberce a zákazník dohodnou.
d.      Čisté koberce se zavazují poskytnout službu poctivě, pečlivě, včas a profesionálně.
e.      Čisté koberce mají právo zrušit nebo přeplánovat službu v případech, když došlo k nehodě nebo neočekávaným okolnostem.
f.      Používáme elektrické předměty a žádáme Vás, abyste byli opatrní a nezakopli o kabely a udrželi děti a domácí zvířata mimo zařízení, které by mohlo být zapnuto
g.      Čisté koberce neodpovídají za smrštění koberců v důsledku mokrého čištění koberců z přírodních vláken.
h.      Čisté koberce nezodpovídají za smrštění koberců v důsledku špatné montáže.
i.       Veškeré poplatky jako parkování budou připočteny k faktuře klienta.
j.       Čisté koberce nezodpovídají za škody způsobené tím, že zákazník umístí nábytek na koberec, který není zcela usušen.

2. Dodatky a změny

Zákazník prohlašuje a zaručuje, že:

a.      bude poskytovat bezpečné pracovní prostředí v prostorách, kde jsou prováděny služby čištění koberců/čalounění;
b.      Čisté koberce budou mít bezpřekážkový a neomezený přístup do těch prostor, které vyžadují službu;
c.      poskytne čističi koberců přístup ke službám jako je například horká a studená voda, elektřina, odpadové nádoby apod., jak požaduje čistič koberců pro poskytování služby;
d.      před zahájením servisu upozorní čističe na všechna nebezpečí, kluzký povrch, rizika nebo nebezpečí;
e.      před zahájením služby zajistí nebo odstraní jakékoli křehké, jemné, rozbitné nebo cenné předměty,  včetně hotovosti, šperků, uměleckých děl, starožitností nebo předmětů sentimentální hodnoty.
f.      poskytne místo v kuchyni / koupelně nebo prádelně, aby čistič mohl naplnit  kbelíky čistou studenou a horkou vodou.

3. Zdravotní a bezpečnostní rizika

Kromě výše uvedených povinností a podmínek zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že:

a.      vlhkost na nábytku a kobercích může představovat nebezpečí uklouznutí na okolních plochách, žádáme proto, aby se zákazník vyhnul čištěných ploch. Zákazník bude o tomto nebezpečí informovat ostatní obyvatele, hosty nebo dodavatele, dokud nebudou koberce/čalounění suché.
b.      děti nebo závislé osoby budou drženy mimo jakékoli vybavení a horkou vodu používanou při čištění koberců a čalounění.
c.      prostředí, ve kterém zákazník vyzývá čističe koberců/čalounění k práci, je bezpečným prostředím.

d.      čisticí prostředky na koberce by měly být považovány za jedovaté a neslouží k lidské spotřebě.

4. Skvrny

a.      Čistič koberců před zahájením zkontroluje koberec, čalounění a skvrny.
b.      Skvrny odvozené od bělicích prostředků, kyselin a trvalých barviv mohou být trvalé a nemohou být odstraněny žádným ošetřením. Čistič koberců nezaručuje odstranění skvrn u trvalých skvrn.
c.      Čistič koberců nemůže být zodpovědný za žádné již existující podmínky, které nejsou patrné při vizuální kontrole prostor.
d.      Čistič koberců může v porovnání  nákladů na čištění a výměnu považovat čištění za neproveditelné v případě určitých skvrn a znečištění.

5. Storno poplatky a další poplatky

a.      Minimální poplatek za jakoukoli službu je 500 Kč.
b.      Za každou službu rezervovanou na víkendy a o svátcích mohou být účtovány příplatky.
c.      Zákazník musí informovat Čisté koberce telefonicky nebo přes SMS 24 hodin před domluveným časem, pokud chce z jakéhokoliv důvodu pozastavit, odložit nebo zrušit službu.
d.      V případě, že takové oznámení bude podáno, budeme se v případě potřeby snažit přeplánovat službu.

6. Stížnosti

a.      Pokud je zákazník z jakéhokoliv důvodu nespokojen s poskytovanou službou, musí o tom uvědomit Čisté koberce do 24 hodin od dokončení služby. Usilujeme o dosažení 100% spokojenosti zákazníků a budeme se snažit problém rychle a efektivně vyřešit.
b.      V případě stížnosti zákazníka se zákazník zavazuje poskytnout příležitost k opravě veškeré práce.

7. Vyloučení a omezení

Čisté koberce neodpovídají za:
a.      nedokončení nebo neposkytnutí služby v důsledku porušení ze strany zákazníka viz bod 2 (včetně neposkytnutí inženýrských služeb, bezpečného pracovního prostředí nebo neomezený přístup do prostor); nebo

b.      nedokončení nebo neposkytování služby v důsledku toho, že čistič koberců nepostupuje ze dravotních a bezpečnostních důvodů podle odstavce 3;
c.      opotřebení, poškození nebo skvrny, které nelze úplně vyčistit nebo odstranit;
d.      jakékoli opotřebení nebo zbarvení textilie nebo povrchů, které se stane viditelnějším po odstranění   nečistot;
e.      zákazník bere na vědomí, že výsledky všech poskytovaných služeb se mohou lišit v závislosti na řadě faktorů (včetně času, který uplynul od posledního čištění koberců v prostorách a povahy čištění koberců a čalounění), a že Čištění koberců nezaručuje skutečné výsledky služby.

Translate »